Obec Seletice

Obec Seletice

  ZOBRAZIT MENU

Obsah stránky

 

Dne 12.3.2024 od 7:30 do 15:30 proběhne v obci odstávka elektrické energie. Více informací v odkaze

https://obecseletice.cz/formular/1708421684.pdf

https://obecseletice.cz/formular/priloha.pdf

________________________________________________________________________________

SDH Seletice ve spolupráci s Obecním úřadem Seletice Vás srdečně zve na tradiční hasičský ples v sobotu 9.3.2024 od 20:00

Odkaz na plakát zde: https://obecseletice.cz/formular/plakat-ples-1.png

 

 Svoz bioodpadu

svoz bioodpadu v obci Seletice bude proveden

v úterý 6.2.2024 od 15:00 hod.

 

INFORMACE K PROVOZU VODOVODU SELETICE.

Obec Seletice informuje občany, že od 1.1.2024 bude provozovatelem stavby VODOVOD SELETICE  VaK Nymburk. Z důvodu této změny bude nutné provést některé  úkony. Počátkem ledna 2024 bude všechny aktivní odběratele vody kontaktovat pan Jan Kopecký, který sepíše s odběrateli předávací protokol s koncovým  stavem vodoměru. Podrobnosti k úhradě odebrané vody za rok  2023  jsou součástí předávacího protokolu. Tím dojde k ukončení činnosti stávajícího provozovatele.
Nové smlouvy na odběr vody bude uzavírat Vak Nymburk. Smlouvy budou uzavírány průběžně, nejpozději však do konce I. pololetí 2024. Současně proběhne zabezpečení instalovaných vodoměrů bezpečnostní plombou a osazením  všech neaktivních přípojek vodoměrným zařízením. Výchozím podkladem  stavu vodoměru pro nové smlouvy  bude výše zmíněný předávací protokol. Cena vody stanovená pro rok 2024 je v příloze této zprávy a bude hrazena na základě podmínek stanovených novou smlouvou.
 
_______________________________________________________________________
 
Prosíme občany, aby z důvodu chladného počasí zabezpečili vodoměry před poškozením. Je nutné řádné uzavření vodoměrné šachty a překrytí tepelnou izolací např. polystyrenem nebo starou textilií. Pokud se vodoměr nachází uvnitř nemovitosti je opět nutné při klesající teplotě k bodu mrazu vhodně izolovat potrubí a vodoměr.
______________________________________________________________________
 
 
Obec Seletice oznamuje, že do konce listopadu platí možnost poskytnutí daru obci ve výši 10 000,- Kč na rozvoj infrastruktury obce. Poskytovatelé daru jsou na základě obecně závazné vyhlášky osvobozeni od zákonného poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho  připojení na nově vybudovaný vodovod.

Vlastníkům stavebních pozemků, kteří nevyužijí tuto možnost, bude za zhodnocení stavebního pozemku účtována částka podle obecně závazné vyhlášky.  Cena je stanovena znaleckým posudkem za  1m čtvereční podle specifikace využití stavebního pozemku.

___________________________________________________________________________

V obci byl instalován zásilkový box, který do konce roku bude fungovat ve zkušebním režimu. V současné  době je možné plné využití pro služby balíkovny. V plném režimu bude box možné využít i pro zásilky jiných poskytovatelů služeb.  

__________________________________________________

Informace k systému DČOV v obci Seletice

Vážení spoluobčané,
v pátek 1.9.2023 proběhlo setkání občanů s představiteli obce ohledně projektu výstavby DČOV.
S ohledem na podmínky a atmosféru probíhající diskuse mohly některé důležité informace zaniknout,
proto se Vám pokusíme shrnout potřebné informace. Více informací v odkazu.

https://obecseletice.cz/formular/informace-k%C2%A0systemu-dcov-v%C2%A0obci-seletice.pdf

_______________________________________________________________________________

 

Dne 28.8.2023 byly v druhé části zkolaudovány přípojky pro stavbu č.p. 22, 34, 37, 61, 133, 151, 163, č.e. 170,
a pro stavbu na pozemku parcelní číslo 157/2 v katastrálním území Seletice.
________________________________________________________________________________
 
 
Vážení spoluobčané,
v průběhu června proběhl v obci první orientační hydrogeologický průzkum z důvodu realizace DČOV. Průzkum byl proveden na základě zpracované technicko - ekonomické studie likvidace odpadních vod v obci z 7/2022 a místního šetření hydrogeologa.
Závěry průzkumu jsou přílohou této informace.
Jako další etapu plánujeme veřejnou schůzi za účasti dotačního specialisty pana Kousala, projektanta pana Ing. Vopařila DiS. a hydrogeologa pana RNDr. Pivrnce.
Toto setkání by nás mělo posunout do poslední etapy budování DČOV v obci.
 
 
______________________________________________________________________________

 

Vážení občané, Obec Seletice se dotazovala společnosti Comtex s.r.o. poskytující internetové služby v obci, zda po zavedení vysokorychlostního internetu společností O2 bude i nadále provozovat své služby. Odpověď v příloze

https://obecseletice.cz/formular/comtex.pdf

_____________________________________________________________________________

 

Obec Seletice informuje občany, že v rámci zajištění zkvalitnění telekomunikačních služeb v obci, byli osloveni mobilní operátoři. Vzhledem k negativnímu stanovisku ze strany poskytovatelů služeb, byla obecním úřadem podána žádost na ČTU o zjištění stavu. V obci proběhlo měření úrovně signálu a posouzení dodržení podmínek licence vydané mobilním operátorům. 

https://obecseletice.cz/formular/cesky-telekomunikacni-urad.pdf

_________________________________________________________________________

 

Místní poplatky za komunální odpad v roce 2023 jsou ve stejné výši jako loni

odkaz zde https://obecseletice.cz/dokumenty/archiv/ozv-komunalni-odpad-2022.pdf

_____________________________________________________________________________________________
  
 

 

- Vzhledem k blížícímu se termínu dohody mezi obcí Seletice a společností Vodovody a kanalizace Nymburk o osazování vodovodních přípojek vodoměry, upozorňujeme občany na nutnost vybavení vodovodní přípojky vodoměrnou soustavou. V  případě, že si s touto problematikou nevíte rady je domluvena spolupráce s panem Ladislavem Ottomanským na tel. 606 822 116 nebo osobně na adrese Doubravany čp. 54.

 

- V případě zájmu o likvidaci odpadních vod (vyvážení septiků) lze kontaktovat pana Valáška z Dobrovic na tel. 731 931 277 nebo 603 717 023.

 

 

Vážení, jako další komunikační kanál ze strany obce k Vám, jsme nechali spustit mobilní aplikaci

můžete stáhnout pro Android na https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.futureworks.obcenawebu

nebo pro iOS na https://apps.apple.com/cz/app/obce-na-webu/id1634431965?l=cs

Postup na straně uživatele:

- nainstalovat aplikaci z Google Play nebo App Store

- po otevření aplikace vyhledat a přidat obec Seletice

Prostřednictvím mobilní aplikace Obce na webu mohou občané dostávat novinky přímo na svůj chytrý telefon.

 

 

 

Platby vůči úřadu KB

 

                        Číslo účtu                 32620191
                        Kód banky 0100

 
  

 

 

 

 

 

 


Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Rozhlas

Oddíl postranní lišty

Počasí
Počasí Seletice - Slunečno.cz

Oddíl postranní lišty

Náhodná fotka
Náhodné

Patička stránky