Obec Seletice

Obec Seletice

  ZOBRAZIT MENU

Obsah stránky

 

Upozorňujeme občany, že z důvodu sucha byl vydán zákaz pálení až do odvolání výstrahy. V účinnost vstupuje Nařízení kraje č. 3/2020 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Je zakázáno používání zábavní pyrotechniky, vypouštění tzv. lampionů štěstí, používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení, vjezd motorových vozidel na polní a lesní cesty apod. Děkujeme za pochopení.

 

 

Obec Seletice pořádá ke dni dětí zájezd do ZOO Praha,

který se koná v neděli 4. 6. 2023. Více informací v odkazu  

https://obecseletice.cz/formular/zajezd-do-zoo-praha.pdf

_____________________________________________________________________________________________

 

Informace – vodovod Seletice

Vážení občané,

Jak jsme Vás informovali v předešlých zprávách, bylo naší snahou spustit dodávky vody v nejkratším možném termínu. Bohužel, jsme se museli vypořádat se spoustou nedostatků, ať již ze strany obce Seletice, projektantů nebo dodavatelů stavby, které byly příčinou časového zpoždění oproti námi plánované kolaudaci.

Kolaudační řízení na přivaděč, vodojem a řády proběhlo 09.03.2023 – stavby vyhověly požadavkům dotčených orgánů a na základě tohoto řízení byl vydán souhlas k užívání stavby. Poté jsme požádali o kolaudaci vodovodních přípojek. Kolaudační řízení proběhlo 24.03.2023 a  05.04. 2023 byl vydán kolaudační souhlas - I. část k užívání 143 přípojek ( kolaudační souhlas je přílohou této zprávy). V současné době pracujeme na II. části , která se týká č.p. 4,22,34,37,61,78,104,121,124,133,135, 136,145,163 a p.č. 204/2 a 157/2. Tyto přípojky nebyly zkolaudovány z důvodu jejich nedokončení,  z důvodu neposkytnutí zpětné vazby obci od jejich vlastníků o stavu připravenosti nebo jiné příčiny. Žádáme tedy vlastníky těchto přípojek, kteří  nejsou v kontaktu s obcí, aby neprodleně kontaktovaly OÚ Seletice. Pokud se nepodaří zajistit kolaudační souhlas v II. části, budou si ho vlastníci muset zajistit v budoucnosti sami.

 

Spuštění dodávek vody

Spuštění vody domácnostem musí ještě předcházet fyzické provedení tlakové zkoušky a osazení vodovodní přípojky vodoměrek.  Někteří z Vás již tímto procesem prošli a k faktickému spuštění vody jim zbývá podepsat smlouvu s obcí o dodávkách vody  a vyčkat spuštění celého řádu.  Pro spuštění řádu je třeba provést kompletní vyčištění, desinfekci  a potvrzení vzorku hygienou. Toto již zajištuje smluvní partner provozu vodovodu  firma VODA-JANEK Poděbrady.

Důležité upozornění : žádáme Vás o informaci, kdo budete mít zájem o odběr vody v roce 2023, nahlaste tuto skutečnost nejpozději do 30.04.2023 na OÚ Seletice.( neplatí pro vlastníky, kteří již mají instalované vodoměry)

Jak mnozí z Vás víte, v roce 2023 bude vodovod provozován obcí Seletice, z tohoto důvodu musíme zakoupit vodoměry. Jedná se o poměrně drahou záležitost, proto budou v roce 2023 vodoměrem osazeny pouze přípojky s aktivním odběrem.  Od 01.01.2024 bude vodovod provozovat vítěz koncesního řízení, který všechny vodovodní  přípojky osadí vlastními měřidly, bez ohledu na to, zda bude vlastník aktivní odběratel či nikoliv.

Další informace týkajících se vodovodních přípojek, jako je např. převod z vlastnictví obce na majitele nemovitostí, platby za provedení, věcná břemena apod. odpovíme v dalších zprávách, nebo na veřejné schůzi  29.04.2023.

Kolaudační souhlas zde: https://obecseletice.cz/formular/kolaudacni-souhlas.pdf

_____________________________________________________________________

 

Svoz bioodpadu

svoz bioodpadu v obci Seletice bude proveden

v pondělí 5.6.2023 od 8:00 hod.

Další termíny budou zveřejněny později

__________________________________________________________________________________

 

Obec Seletice informuje občany, že v rámci zajištění zkvalitnění telekomunikačních služeb v obci, byli osloveni mobilní operátoři. Vzhledem k negativnímu stanovisku ze strany poskytovatelů služeb, byla obecním úřadem podána žádost na ČTU o zjištění stavu. V obci proběhlo měření úrovně signálu a posouzení dodržení podmínek licence vydané mobilním operátorům. 

https://obecseletice.cz/formular/cesky-telekomunikacni-urad.pdf

_________________________________________________________________________

 

Místní poplatky za komunální odpad v roce 2023 jsou ve stejné výši jako loni

odkaz zde https://obecseletice.cz/dokumenty/archiv/ozv-komunalni-odpad-2022.pdf

                                         ________________________________________________________________________

 
 
 
Informace o spuštění vodovodu Seletice
 
Vážení občané, na veřejné schůzi se zastupitelstvem obce jste byli seznámeni s plánovaným termínem spuštění dodávek vody do prvních domácností. Tento termín byl závislý na souhlasném stanovisku všech dotčených orgánů. Bohužel stavební úřad odmítl možnost používání nezkolaudovaných vodovodních přípojek.

 

Z tohoto důvodu byl přepracován časový harmonogram pro spuštění vodovodu tak,  že v prvním možném lednovém termínu bude podána žádost o kolaudaci přivaděče, vodojemu a řádu. Po kolaudaci této stavby bude možnost podat žádost na kolaudaci vodovodních přípojek a to pouze za předpokladu, že budou splněny všechny potřebné podmínky k podání této žádosti. Proto opakovaně připomínáme, že vodovodní přípojka musí být zakončena vodoměrnou sestavou. Jedním z požadavků podání žádosti je připravenost  80% vybudovaných vodovodních přípojek ke kolaudaci. Dále připomínáme pokyn pro majitele připojovaných domů ( viz níže) z 19.7.2022. Umístění tlakového regulátoru není podmínkou pro kolaudaci přípojky. Pokud vše proběhne bez závad, spuštění odběru vody bude možné počátkem února 2023.

Pokyny pro majitele připojovaných domů, vodovod obce Seletice, 19.7.2022

V případě, že máte v rodinném domě starší rozvody vody, je vhodné osadit regulátor tlaku vody na jakékoliv vodovodní přípojce v obci. Regulátor je vhodné umístit hned na hlavní přívodní vodovodní potrubí  (tj. do vodoměrné šachty nebo  do sklepa za vodoměrnou sestavou na přívod do domu).

Dle pokynů výrobců zařízení (které jsou připojeny na rozvod pitné vody v domě), je nutné umístit před zařízení další samostatný regulátor tlaku, který sníží tlak na požadovanou úroveň, která zařízení nepoškodí.

V II tlakovém pásmu vodovodu Seletice musí být regulátor tlaku osazen vždy na vodovodním připojením  domu (ve vodoměrné šachtě , sklepě).

II tlakové pásmo, Seletice, seznam č.p., parcelních čísel.

 

         

č.p. (parc.č.)

       

2

 

                

 

                                65                                par.č. 157/2

48

     

                                66

49

     

                                67

50

     

                                83

51

     

                               102

52

     

                               103

53

     

                               122

54

     

                               133

55

     

                               142

56

     

                               149   

57

     

                               153

58

     

                               158

59

     

                               171

61

     

                               č.e.170

63

     

                               Par.č. 71/1

64

     

                               Par.č. 79

 
_____________________________________________________________________________________________
 
Vodovodní přípojky
 
  - Vážení občané, v následujících dnech budete kontaktování ve věci vytvoření karty vodovodní přípojky. Tato akce se týká těch, kteří si nechali vybudovat vodovodní přípojku, nebo její část firmou POHL.CZ a.s., nebo VPK Suchý a nemají uhrazenou platbu. Důřazně upozorňujeme, že karta vodovodní přípojky musí být opatřena podpisem vlastníka přípojky u požadované částky k úhradě. Tato částka bude na základě tohoto podkladu uhrazena obecnímu úřadu Seletice.
Kontakty na zástupce firem pověřených touto agendou:
VPK Suchý:      Ing. Jan Zeman 736 536 749
Pohl CZ a.s. :    p. Fatura 776 641 911
  
 

 

- Vzhledem k blížícímu se termínu dohody mezi obcí Seletice a společností Vodovody a kanalizace Nymburk o osazování vodovodních přípojek vodoměry, upozorňujeme občany na nutnost vybavení vodovodní přípojky vodoměrnou soustavou. V  případě, že si s touto problematikou nevíte rady je domluvena spolupráce s panem Ladislavem Ottomanským na tel. 606 822 116 nebo osobně na adrese Doubravany čp. 54.

 

- V případě zájmu o likvidaci odpadních vod (vyvážení septiků) lze kontaktovat pana Valáška z Dobrovic na tel. 731 931 277 nebo 603 717 023.

 

 

Pokyny pro pokládku přípojky a vodoměrné šachty

https://obecseletice.cz/formular/pokyny-pro-pokladku-prpjky-vodomerne-sachty_00.pdf

 

 

Vážení, jako další komunikační kanál ze strany obce k Vám, jsme nechali spustit mobilní aplikaci

můžete stáhnout pro Android na https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.futureworks.obcenawebu

nebo pro iOS na https://apps.apple.com/cz/app/obce-na-webu/id1634431965?l=cs

Postup na straně uživatele:

- nainstalovat aplikaci z Google Play nebo App Store

- po otevření aplikace vyhledat a přidat obec Seletice

Prostřednictvím mobilní aplikace Obce na webu mohou občané dostávat novinky přímo na svůj chytrý telefon.

 

 

 

Platby vůči úřadu KB

 

                        Číslo účtu                 32620191
                        Kód banky 0100

 
  

 

 

 

 

 

 


Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Rozhlas

Oddíl postranní lišty

Počasí
Počasí Seletice - Slunečno.cz

Oddíl postranní lišty

Náhodná fotka
Náhodné

Patička stránky