Obec Seletice

Obec Seletice

  ZOBRAZIT MENU

Obsah stránky

Místní poplatky za komunální odpad v roce 2023 jsou ve stejné výši jako loni

odkaz zde https://obecseletice.cz/dokumenty/archiv/ozv-komunalni-odpad-2022.pdf

                                    _____________________________________________________________________________

Od 6.2. do 10.2.

zavřeno z důvodu dovolené.

Otevřeno pouze v čtvrtek 9.2. od 15:00 do 18:00

                                         _________________________________________________________________________
 
Informace – vodovod Seletice

Vážení občané, v nejbližším možném lednovém termínu byl podán návrh na kolaudaci vodovodního přivaděče, vodojemu a řádů. Pokud vše proběhne bez problémů, stavba by měla být zkolaudována na přelomu ledna a února.

Poté bude možné podat žádost na kolaudaci vodovodních přípojek, jak jsme již informovali. Pro podání této žádosti musí být splněny potřebné podmínky. Jednou ze základních podmínek je připravenost 80% vybudovaných přípojek ke kolaudaci. V současné době je připraveno cca 35%. Toto číslo zahrnuje přípojky vlastníků, kteří nahlásili OÚ připravenost stavby ke kolaudaci a přípojek postavených na klíč firmami VPK Suchý a Pohl, které slíbily připravenost k 20.1.2023.   

Jedná se o přípojky budované na klíč u nemovitostí s čp. 7,19,29,40,49,51,53,55,69,70,83,102,

106,123,128,133,144,158,173 a p.p.č. 195/3.

Evidujeme tedy seznam přípojek, kde nemáme zpětnou vazbu od vlastníků, zda jsou přípojky dokončené, zejména zda jsou zakončeny vodoměrnou sestavou. Jedná se o přípojky domů č.p. 4,5,8,9,10,11,13,14,15,17,18,20,21,22,23,24,25,27,31,32,34,35,36,37,38,39,41,42,45,46, 47,48,52,57,60,61,64,65,66,68,76,77,78,79,80,81,82,84,86,87,92,94,95,96,97,98,99,100, 101,103,104,105,107,112,113,114,115,116,117,118,121,122,124,125,

127,135,136,138,141,145,148,152,154,155,159,161,162,163,165,167,168,171,174,180 a č.e. 170 a 171.

 

Žádáme tedy vlastníky výše uvedených nemovitostí o neprodlené dokončení a nahlášení osazení vodoměrné sestavy na OÚ. Je třeba si uvědomit, že nesplněním 80% připravených přípojek se doba kolaudace prodlouží, což je nejen nesolidární vůči obyvatelům, kteří jsou na spuštění dodávek vody závislí, ale především se to negativně promítne do ceny vody v roce 2024, která je částečně závislá na množství odebrané vody předešlého roku.

 

 V této souvislosti informujeme, že pro instalaci vodoměrné sestavy stále můžete kontaktovat pana Ottomanského na tel. 606 822 116.

Vzhledem k velkému objemu nedokončených přípojek jsme navíc domluvili další možný kontakt na osazení vodoměrné sestavy – pan Petr Cába 608 151 627.

Pro případ, že někdo potřebuje k dokončení vodovodní přípojky větší rozsah prací (zemní práce, šachta apod.) můžete kontaktovat firmu VODA – JANEK na jakubj@voda-janek.cz ; nosekjann@gmail.com  

 
 
Informace o spuštění vodovodu Seletice
 
Vážení občané, na veřejné schůzi se zastupitelstvem obce jste byli seznámeni s plánovaným termínem spuštění dodávek vody do prvních domácností. Tento termín byl závislý na souhlasném stanovisku všech dotčených orgánů. Bohužel stavební úřad odmítl možnost používání nezkolaudovaných vodovodních přípojek.

 

Z tohoto důvodu byl přepracován časový harmonogram pro spuštění vodovodu tak,  že v prvním možném lednovém termínu bude podána žádost o kolaudaci přivaděče, vodojemu a řádu. Po kolaudaci této stavby bude možnost podat žádost na kolaudaci vodovodních přípojek a to pouze za předpokladu, že budou splněny všechny potřebné podmínky k podání této žádosti. Proto opakovaně připomínáme, že vodovodní přípojka musí být zakončena vodoměrnou sestavou. Jedním z požadavků podání žádosti je připravenost  80% vybudovaných vodovodních přípojek ke kolaudaci. Dále připomínáme pokyn pro majitele připojovaných domů ( viz níže) z 19.7.2022. Umístění tlakového regulátoru není podmínkou pro kolaudaci přípojky. Pokud vše proběhne bez závad, spuštění odběru vody bude možné počátkem února 2023.

Pokyny pro majitele připojovaných domů, vodovod obce Seletice, 19.7.2022

V případě, že máte v rodinném domě starší rozvody vody, je vhodné osadit regulátor tlaku vody na jakékoliv vodovodní přípojce v obci. Regulátor je vhodné umístit hned na hlavní přívodní vodovodní potrubí  (tj. do vodoměrné šachty nebo  do sklepa za vodoměrnou sestavou na přívod do domu).

Dle pokynů výrobců zařízení (které jsou připojeny na rozvod pitné vody v domě), je nutné umístit před zařízení další samostatný regulátor tlaku, který sníží tlak na požadovanou úroveň, která zařízení nepoškodí.

V II tlakovém pásmu vodovodu Seletice musí být regulátor tlaku osazen vždy na vodovodním připojením  domu (ve vodoměrné šachtě , sklepě).

II tlakové pásmo, Seletice, seznam č.p., parcelních čísel.

 

         

č.p. (parc.č.)

       

2

 

                

 

                                65                                par.č. 157/2

48

     

                                66

49

     

                                67

50

     

                                83

51

     

                               102

52

     

                               103

53

     

                               122

54

     

                               133

55

     

                               142

56

     

                               149   

57

     

                               153

58

     

                               158

59

     

                               171

61

     

                               č.e.170

63

     

                               Par.č. 71/1

64

     

                               Par.č. 79

 
_____________________________________________________________________________________________
 
Vodovodní přípojky
 
  - Vážení občané, v následujících dnech budete kontaktování ve věci vytvoření karty vodovodní přípojky. Tato akce se týká těch, kteří si nechali vybudovat vodovodní přípojku, nebo její část firmou POHL.CZ a.s., nebo VPK Suchý a nemají uhrazenou platbu. Důřazně upozorňujeme, že karta vodovodní přípojky musí být opatřena podpisem vlastníka přípojky u požadované částky k úhradě. Tato částka bude na základě tohoto podkladu uhrazena obecnímu úřadu Seletice.
Kontakty na zástupce firem pověřených touto agendou:
VPK Suchý:      Ing. Jan Zeman 736 536 749
Pohl CZ a.s. :    p. Fatura 776 641 911
  
 
 

- Obecní úřad Seletice oznamuje občanům, že provoz místí hospody ,,U Terezky" bude obnoven od čtvrtka 27. října od 17:00 hodin. Obnovení provozu bude zatím bez služeb kuchyně a prozatimní otvírací doba bude vyvěšena v hospodě. 

 

- Vzhledem k blížícímu se termínu dohody mezi obcí Seletice a společností Vodovody a kanalizace Nymburk o osazování vodovodních přípojek vodoměry, upozorňujeme občany na nutnost vybavení vodovodní přípojky vodoměrnou soustavou. V  případě, že si s touto problematikou nevíte rady je domluvena spolupráce s panem Ladislavem Ottomanským na tel. 606 822 116 nebo osobně na adrese Doubravany čp. 54.

 

- V případě zájmu o likvidaci odpadních vod (vyvážení septiků) lze kontaktovat pana Valáška z Dobrovic na tel. 731 931 277 nebo 603 717 023.

 

Svoz bioodpadu

náhradní termín svozu bioodpadu v obci Seletice bude proveden

v pátek 13. 1. 2023 od 8:00 hod.

 

KSÚS_Seletice - úpravy svahu podél kom. III-27954

V pondělí 12. 9. 2022 započala rekonstrukce komunikace III - 27954 - svah směrem na Doubravany.

Níže jsou uvedeé termíny etap, které jsou v grafické podobě jednotlivých uzavírek pod odkazem https://obecseletice.cz/formular/ksus_seletice-upravy-svahu-podel-kom-iii-27954_var-1.pdf

 

05.09. - 12. 09. 2022 - vyparkování

12. 09. 2022 - 06. 11. 2022 I. etapa

07. 11. 2022 - 04. 12. 2022 - II. etapa

05. 12. 2022 - 18. 12. 2022 - III. etapa

 

 

Pokyny pro pokládku přípojky a vodoměrné šachty

https://obecseletice.cz/formular/pokyny-pro-pokladku-prpjky-vodomerne-sachty_00.pdf

 

 

Vážení, jako další komunikační kanál ze strany obce k Vám, jsme nechali spustit mobilní aplikaci

můžete stáhnout pro Android na https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.futureworks.obcenawebu

nebo pro iOS na https://apps.apple.com/cz/app/obce-na-webu/id1634431965?l=cs

Postup na straně uživatele:

- nainstalovat aplikaci z Google Play nebo App Store

- po otevření aplikace vyhledat a přidat obec Seletice

Prostřednictvím mobilní aplikace Obce na webu mohou občané dostávat novinky přímo na svůj chytrý telefon.

 

 

 

Platby vůči úřadu KB

 

                        Číslo účtu                 32620191
                        Kód banky 0100

 
  

 

 

 

 

 

 


Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Rozhlas

Oddíl postranní lišty

Počasí
Počasí Seletice - Slunečno.cz

Oddíl postranní lišty

Náhodná fotka
Náhodné

Patička stránky