Obec Seletice

Obec Seletice

  ZOBRAZIT MENU

Obsah stránky

ceny pitné vody pro rok 2024

 
INFORMACE K PROVOZU VODOVODU SELETICE.
 
Obec Seletice informuje občany, že od 1.1.2024 bude provozovatelem stavby VODOVOD SELETICE  VaK Nymburk. Z důvodu této změny bude nutné provést některé  úkony. Počátkem ledna 2024 bude všechny aktivní odběratele vody kontaktovat pan Jan Kopecký, který sepíše s odběrateli předávací protokol s koncovým  stavem vodoměru. Podrobnosti k úhradě odebrané vody za rok  2023  jsou součástí předávacího protokolu. Tím dojde k ukončení činnosti stávajícího provozovatele.
Nové smlouvy na odběr vody bude uzavírat Vak Nymburk. Smlouvy budou uzavírány průběžně, nejpozději však do konce I. pololetí 2024. Současně proběhne zabezpečení instalovaných vodoměrů bezpečnostní plombou a osazením  všech neaktivních přípojek vodoměrným zařízením. Výchozím podkladem  stavu vodoměru pro nové smlouvy  bude výše zmíněný předávací protokol. Cena vody stanovená pro rok 2024 je v příloze této zprávy a bude hrazena na základě podmínek stanovených novou smlouvou.
 
Datum a čas: 11.12.2023 16:30
Napsal: Nikola
Kategorie: Ostatní

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Rozhlas

Oddíl postranní lišty

Počasí
Počasí Seletice - Slunečno.cz

Oddíl postranní lišty

Náhodná fotka
Náhodné

Patička stránky