Obsah stránky

INFORMACE K PROVOZU VODOVODU SELETICE

středa, 03. leden 2024 | VaK
Obec Seletice informuje občany, že od 1.1.2024 bude provozovatelem stavby VODOVOD SELETICE VaK Nymburk.
Z důvodu této změny bude nutné provést některé  úkony. Počátkem ledna 2024 bude všechny aktivní odběratele vody kontaktovat pan Jan Kopecký, který sepíše s odběrateli předávací protokol s koncovým  stavem vodoměru. Podrobnosti k úhradě odebrané vody za rok  2023  jsou součástí předávacího protokolu. Tím dojde k ukončení činnosti stávajícího provozovatele.
 
Nové smlouvy na odběr vody bude uzavírat Vak Nymburk. Smlouvy budou uzavírány průběžně, nejpozději však do konce I. pololetí 2024. Současně proběhne zabezpečení instalovaných vodoměrů bezpečnostní plombou a osazením  všech neaktivních přípojek vodoměrným zařízením. Výchozím podkladem  stavu vodoměru pro nové smlouvy  bude výše zmíněný předávací protokol. Cena vody stanovená pro rok 2024 je v příloze této zprávy a bude hrazena na základě podmínek stanovených novou smlouvou.
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.