Obec Seletice

Obec Seletice

  ZOBRAZIT MENU

Obsah stránky

Informace

Vážení spoluobčané, vážení chataři

Dnešním dnem. 18. 3. 2020 zcela ruším úřední hodiny na Obecním úřadě Seletice. Přestože jsem Vás žádal o zcela výjimečné navštívení úřadu, a konkrétně k platbám jsem žádal o zasílání bezkontaktním způsobem, kdy tato výzva byla zveřejněna jak na stránkách obce, tak na úřední desce a informace je i na vstupu do úřadu, jsou tací, zcela nezodpovědní, kteří tuto žádost, nutnost, nerespektují. V důsledku není podstatné, že přijdete v roušce, což je správné, ale předáváte peníze a zpětně přebíráte doklad o zaplacení a dochází tak k přímému kontaktu. Obecní úřad Vám ve věci poplatků dojednal prodloužení známek z roku 2019 jejich použití až do konce června 2020, proti původnímu sdělení, které bylo do konce dubna 2020.

Žádám Vás tedy k solidaritě, jak k sobě,tak k ostatním, platba místních poplatků není v dané době přenosu nemoci COVID-19 podstatná. Úhradu lze provést bezkontaktně, kdo tak nemůže provést, nemá v rodině nikoho, kdo by tuto platbu provedl, vyřídíme ji později bez jakýchkoliv postihů.

Prosím, pro nás všechny je tato doba velmi těžká, proto chraňme sebe, ale chraňme i své okolí. Zdraví a život je pro nás důležitější než mít uhrazené poplatky.

Prosím, nezapomeňte, že od 19. 3. 2020 od 00:00 hod. musí mít všichni, povinnost nařízená krizovým štábem a potažmo vládou, na veřejnosti zakryté dýchací ústrojí (ústa, nos).

Dále Vás žádám, abyste nenavštěvovali obchody mezi 10 až 12 hod, kdy je tato doba vyhrazena všem seniorům ve věku 65+.

Pokud byste potřebovali nějaký neodkladný úkon týkající se úřadu, nebo další doplňující informace k situaci nejen v naší obci, jsem Vám k dispozici na tel. 602 333 950, nebo na emailu obec@seletice.cz.

Datum a čas: 18.03.2020 19:40
Napsal: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík
Kategorie: Ostatní

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Rozhlas

Oddíl postranní lišty

Počasí
Počasí Seletice - Slunečno.cz

Oddíl postranní lišty

Náhodná fotka
Náhodné

Patička stránky