Obsah stránky

Mobilní svoz odpadů

úterý, 24. září 2019 | Svoz bioodpadu
Nebezpečný a objemný

Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru

sobota 5.10. 2019 11:15 – 11:45 naproti OÚ Seletice

Odpady, které budou přebírány:

  • nebezpečný odpad – oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla, pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla, rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, léky, AKU baterie, monočlánky, atd.
  • elektrospotřebiče – lednice, televize, monitory, zářivky, drobné elektrospotřebiče
  •      jelikož lednice, televize a monitory patří do systému zpětného odběru, budou tyto elektrospotřebiče převzaty pouze kompletní
  • pneumatiky – od osobních automobilů bez disků, ostatní pneumatiky (to znamená s disky, traktorové atd.) nebudou převzaty!
 
   

 V rámci mobilního svozu nebezpečného odpadu nebude přebírán od občanů z kapacitních důvodů objemný odpad (nábytek, linolea, koberce, atd.) –nejedná se o nebezpečný odpad!

Prosíme o dodržování předávaných odpadů. Děkujeme.  

!!!! Zákaz skládkování odpadů před uvedenou dobou (porušení vyhlášky - správní delikt), odpady budou přebírány osobně. !!!

 

 

 

Mobilní svoz objemného odpadu

sobota 5.10. 2019 od 08:00 - celý den (do naplnění kontejneru)

  naproti OÚ Seletice

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.