Obec Seletice

Obec Seletice

  ZOBRAZIT MENU

Obsah stránky

Sdělení - hudební produkce po 22.00 hod.

Vážení spoluobčané,

seznamuji Vás tímto s nepříjemnou událostí, jež se stala dne 29. 7. 2022 v nočních hodinách, ke které vůbec nemuselo dojít a zároveň Vás prosím o dodržování platných postupů. Dne 29. 7. 2022 jsem byl opakovaně upozorňován na rušení nočního klidu po 22.00 hod., a to v důsledku hudební produkce, jež probíhala ve spodní části obce v rámci „sousedské akce“ (název akce dle pořadatele). Na linku PČR bylo podáno oznámení o  rušení nočního klidu a proto jsem řešil věc na místě produkce s policejním orgánem  PČR. Na výzvy policejního orgánu nebylo reagováno a „Sousedská akce“ s hudební produkcí byla pořadatelem ukončena po 24.00 hod. 

K výše nepříjemnostem by nedošlo, pokud by pořadatel v dostatečném předstihu podal žádost o schválení konání hudební produkce s přesahem po 22.00 hod na obecní úřad. Obecní úřad podporuje kulturní a společenské aktivity v obci, nebyl by žádný problém s vydáním kladného rozhodnutí, ostatní spoluobčané by byli včas informováni a konkrétní hudební produkce by proběhla v klidu a bez problémů.

 

Zde bych Vám uvedl několik informací, které by měly pomoci orientovat se v právních předpisech upravujících noční klid a schvalovací proces v rámci udělení výjimek:

Noční klid je doba, po kterou má být chráněn zdravý lidský spánek. Na našem území upravuje noční klid zákon, a to konkrétně § 34 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Pokud tedy jde o to, od kdy do kdy je noční klid, základní časový interval je zde stanoven na dobu mezi 22:00 a 6:00. Problematiku nočního klidu dále řeší také § 5 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.

Konkrétní obecní vyhlášky nicméně mohou noční klid upravit z různých důvodů a v některých případech může být noční klid také zrušen

Obec také může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, nebo dokonce nemusí být dodržována.

Obec tedy může podle tohoto předpisu obecně závaznou vyhláškou nebo rozhodnutím vydaným na základě takovéto vyhlášky stanovit situace, kdy bude doba nočního klidu stanovena kratší, nebo dokonce žádná. Nejčastějšími případy pro obecní vyhlášky v souvislosti s nočním klidem bývají kulturní akce, zábavy, obecní slavnosti či jiné svátky, ale i společenské akce.

Na základě aktuálního znění přestupkového zákona je však nutné, aby zkrácenou dobu nočního klidu obec stanovila ve vyhlášce s dostatečným předstihem, aby se na to občané mohli předem připravit. Pořadatelé uvedených akcí s rušením nočního klidu mají navíc ohlašovací povinnost vůči obci.

S výjimkou pro rušení nočního klidu pak musí souhlasit zastupitelstvo obce. Vyhláška může být také dále upravována nebo doplňována. Musí však vždy obsahovat datum nebo období a popis události, během které není nutné dodržování nočního klidu.

 

Noční klid o víkendu

Stejně jako v předchozím případě může řešit obecní vyhláška rušení nočního klidu o víkendu. Dobu nočního klidu si opět upravují vlastní zastupitelstva, takže v různých obcích může být časový interval různý. Žádný zákon však neukládá, že by zde taková obecní vyhláška musela být.

Důležité sdělení: Soukromé, rodinné akce a podobné oslavy nepodléhají oznamovacímu režimu vůči obci, není třeba tedy žádat o výjimku z rušení nočního klidu. Mohou se konat i po 22. hodině, pokud neporušují noční klid. Akci dne 29. 7. 2022 nelze takto posoudit, neboť pořadatel jí označil jako „Sousedskou akcí“ s hudební produkcí.

 

Vážení spoluobčané,

děkuji všem, kteří chápou smysl tohoto sdělení, většina z nás se ráda baví a druží se s ostatními obyvateli a návštěvníky obce, mysleme však i na ostatní, na jejich potřeby a jejich soukromí. Všem přeji krásné prožití zbytku prázdninových dní a jsem s pozdravem,

 

                                                                            Mgr. Zdeněk Havlík

                                                                                starosta obce

Datum a čas: 01.08.2022 08:23
Napsal: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík
Kategorie: Kulturní akce

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Rozhlas

Oddíl postranní lišty

Počasí
Počasí Seletice - Slunečno.cz

Oddíl postranní lišty

Náhodná fotka
Náhodné

Patička stránky