Obsah stránky

Vodovodní a kanalizační přípojky

čtvrtek, 17. leden 2019 | Ostatní
ČOV

Vážení spoluobčané, jak trvale žijící, tak i chataři,

 

na základě rozhodnutí stavebního úřadu bylo přerušeno stavební řízení na akci Výstavba vodovodu a kanalizace v Seleticích. Z důvodu nutnosti umístění vodovodních (vodoměrných) a kanalizačních šachet na pozemky vlastníka příslušné nemovitosti.

Pro další pokračování fáze administrativních činností, výše uvedených staveb, je nutné od všech vlastníků nemovitostí (pozemky) získat Povolení ke vstupu na příslušný pozemek pro stavební firmu, která zavede potrubí do příslušných šachet a dále Plnou moc pro obecní úřad pro zastupování vlastníků při dalších jednáních (původní projekt byl koncipován tak, že přípojky byly navrženy na místech obecních pozemků). 

Oba tiskopisy jsou k dispozici na Obecním úřadě v Seleticích. Tyto tiskopisy musí být podepsány od všech osob, které jsou uvedeny v Katastru nemovitostí pro daný pozemek Tiskopisy lze vyzvednout na Obecním úřadě v úředních hodinách anebo mimo úředních hodin po předchozí telefonické domluvě. Podepsané tiskopisy je nutné vrátit co nejdříve aby bylo možno opět zažádat o pokračování stavebního řízení. Příslušené dokumenty lze také stáhnout ze stránek obce na adresách

 

https://obecseletice.cz/dokumenty/plna-moc_seletice-pripojky_00_12_2018.pdf

 

https://obecseletice.cz/dokumenty/souhlas-vlastnika-pozemku_seletice-pripojky_00_12_2018.pdf

 

Obec stanovuje termín odevzdání obou vyplněných a podepsaných formulářů nejpozději do 31. 3. 2019, aby mohlo být v řízení pokračováno.

Plná moc a souhlas jsou dobrovolné, pokud se někdo rozhodne, že plnou moc a souhlas obci neudělí, bude si muset (pokud bude chtít připojení na vodu a kanalizaci) vše zajistit sám.

Formulář nemusí vyplňovat ten, kdo již sdělil, že nemá zájem o zasíťování svého pozemku, neboť projekt se zasíťováním nepočítá.

                                                            

                                                                                                                Obecní úřad Seletice

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.